KOMPLEXNÉ PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

O NÁS

 

          Naše právne kancelárie vykonávajú svoju činnosť s úctou k morálnym a profesionálnym hodnotám. Poskytovaním našich služieb garantujeme maximálnu kvalitu, ktorá sa opiera skúsenosti a vedomosti nášho tímu. Poskytujeme komplexné právne služby fyzickým a právnickým osobám. Služby, ktoré poskytujeme, zahŕňajú komplex činností, ktorých výsledkom je príprava najlepšieho riešenia. Pri každom klientovi postupujeme s rovnakou svedomitosťou, zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou. Absolútna mlčanlivosť a ochrana poskytnutých osobných údajov sú samozrejmosťou. 

          Naše služby sú zamerané najmä na civilné právo a občianskoprávne spory, obchodné a zmluvné právo a rodinné právo. V záujme poskytnutia komplexných služieb naše kancelárie spolupracujú s daňovými a účtovnými poradcami, znalcami a tlmočníkmi. Právne služby poskytujeme aj v anglickom jazyku. 

Našim poslaním je efektívne a diskrétne vyriešiť problémy našich klientov

poskytovať im účelné a kvalitné služby.