PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Partner pre ochranu Vášho práva a financií

O NÁS

Poskytujeme služby v dvoch oblastiach, ktoré sa navzájom často prelínajú - v oblasti ochrany práva a v oblasti financií. Služby, ktoré poskytujeme zahŕňajú komplex činností, ktorých výsledkom je príprava najlepšieho riešenia pre klienta. Klientom vychádzame v ústrety našim profesionálnym prístupom k ich požiadavkám a poskytujeme im servis, ktorý je založený na našom osobnom a serióznom prístupe. 

Našim poslaním je efektívne vyriešiť problémy klientov a poskytovať účelné právne a finančné poradenstvo v čo najväčšej kvalite. 

PRÁVNE SLUŽBY - špecializujeme sa na právny servis zameraný na obchodné, zmluvné, pracovné a rodinné právo. 

RIEŠENIE SPOROV MEDIÁCIOU - pomôžeme Vám pri riešení Vašich konfliktov prostredníctvom tretej nezaujatej osoby, prostredníctvom mediárora. Nájdeme pre Vás praktické riešenie Vášho konfliktu, ktoré bude uspokojujúce pre obe strany. 

FINAČNÉ SLUŽBY - ochránime Vás i Vaše financie. Poskytujeme komplexné služby v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a financovania. 

 ...každý problém má riešenie...