FINANCIE POD KONTROLOU

FINANČNÉ SLUŽBY

 

Našim cieľom je uspokojovať potreby našich klientov a pomáhať im plniť životné ciele. 

Koncepcia našich finančných služieb je založená najmä zabezpečení existenčných istôt, budovaní majetku, zabezpečení majetku a zhodnocovaní majetku.  

 

Existenčné istoty - pred úrazom, chorobou alebo stratou zamestnania Vás ochrániť nevieme, vieme Vám však pomôcť, aby ste v takýchto nepríjemných situáciách mali zabezpečený dostatok finančných prostriedkov na normálne fungovanie Vás a Vašej rodiny. 

Budovanie majetku - v súvislosti s budovaním majetku rozumieme najmä dlhodobý majetok, najmä bývanie. Poradíme Vám, ako si bývanie zabezpečíte rýchlo a bez zbytočných rizík. Pomôžeme Vám vyriešiť financovanie výstavby alebo kúpy nehnuteľnosti, rozsiahle rekonštrukcie aj drobné stavebné úpravy. 

Zabezpečenie majetku - v tejto oblasti Vám vieme ponúknuť riešenie pre ochranu Vášho majetku (hnuteľného či nehnuteľného). Vieme Vám ponúknuť riešenie tiež pre prípady, kedy v dôsledku Vašej vlastnej chyby alebo neopatrnosti by ste museli hradiť škodu na zdraví alebo majetku. 

Zhodnocovanie majetku - pomocou finančných nástrojov renomovaných svetových investičných spoločností a na základe analýz Vám pomôžeme nájsť riešenie ako efektívne zhodnotiť Vaše voľné finančné prostriedky.