PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

O NÁS

    Naša kancelária vykonáva svoju činnosť s úctou k morálnym a profesionálnym hodnotám. Poskytovaním našich služieb garantujeme maximálnu kvalitu, pričom sa opierame o naše skúsenosti a vedomosti. Poskytujeme právne služby fyzickým a právnickým osobám. Našim poslaním je efektívne a účelné riešenie problémov našich klientov, pričom neostávame len pri právnom poradenstve, ale snažíme sa klientom prinášať flexibilné riešenia s pridanou hodnotou. Pri každom klientovi postupujeme s rovnakou svedomitosťou, zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou. Absolútna mlčanlivosť a ochrana poskytnutých osobných údajov sú samozrejmosťou. 

Naše služby sú zamerané najmä na civilné, obchodné a zmluvné právo. V záujme poskytnutia komplexných služieb naše kancelárie spolupracujú s daňovými a účtovnými poradcami, znalcami a tlmočníkmi. Právne služby poskytujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku. 

Našim poslaním je efektívne a diskrétne vyriešiť problémy našich klientov

poskytovať im účelné a kvalitné služby s pridanou hodnotou.