FINANCIE POD KONTROLOU

ON-LINE PORADŇA

Vzľadom na značný záujem o on-line poradenstvo, ktoré ponúkame bezplatne a ktoré i naďalej ponúkame pre tých, ktorí sú určitým spôsobom znevýhodnení (bližšie v záložkách: poradňa - rodinné právo a poradňa - pracovné právo), naše on-line poradenstvo rozširujeme aj pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky zo záložiek uvedených vyššie a ponúkame možnosť pre všetkých položiť nám otázky týkajúce týchto dvoch oblastí práva. 

Otázky, na ktoré by ste potrebovali odpoveď, nám môžete položiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Na Vaše otázky sa pokúsime odpovedať do 24 hodín