PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

PRÁVNE SLUŽBY

 

 Kladieme dôraz na bezproblémovú dostupnosť

našich služieb, plynutie lehôt a dôslednú starostlivosť o klienta. Vyvíjame

maximálne úsilie pre naplnenie požiadaviek našich klientov.  

Vašu agendu spracujeme komplexne.

 

Naše služby zabezpečujeme aj v špecifických oblastiach podnikania, 

v oblasti životného prostredia a odpadov a v energetike.