PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

Cenník právnych služieb

 

POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB ZA ODMENU

Naše právne služby sa stanovujú dohodou, ktorá vzniká medzi právnikom a klientom. Zmluvná odmena môže byť stanovená nasledovne: 

Paušálna odmena - odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, resp. odmena za poskytnutie právnych služieb v určitom časovom období alebo za určitý čas. 

Hodinová odmena - tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej pomoci. Hodinová odmena je účtovaná za každú začatú hodinu.    

Iné forma peňažnej odmeny - môže byť dohodnutá medzi právnikom a klientom individuálne s ohľadom na povahu a charakter veci.