PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

Pracovné právo

 

Pri spracovaní agendy v oblasti pracovného práva je našim cieľom dosiahnuť optimálne riešenie a vzájomný konsenzus zúčastnených strán.  

Zameriavame sa na:

  • spracovanie všeobecnej agendy v pracovnoprávnej oblasti, 
  • pracovné zmluvy, manažérske zmluvy alebo iné zmluvy pracovného práva, 
  • vznik pracovného pomeru, zmeny v pracovnom pomere, ukončenie pracovného pomeru alebo výpoveď z pracovného pomeru,  
  • zodpovednosť za škodu v pracovno-právnych sporoch, resp. náhrada škody vyplývajúca z tejto zodpovednosti.