PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

Rodinné právo

 

Pomôžeme Vám pri úprave rodinných vzťahov, vzťahov medzi manželmi navzájom, vzťahov medzi rodičmi a deťmi a tiež pri úprave vzťahov podobných alebo nahrádzajúcich vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Pomôžeme Vám i v zložitých rodinných situáciách, a to pri spracovaní agendy pre rozvodové konanie a majektovo-právne vyporiadanie manželov pri rozvode, agendy pre úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a podkladov pre úpravu styku s maloletými deťmi, pre úpravu výživného a pod