PRÁVNE A FINANČNÉ SLUŽBY
Veci Vám pomôžeme vyriešiť rýchlo a diskrétne

Zmluvné právo

  

Okrem profesionálneho prístupu, znalostí a skúseností pre klientov

navrhujeme nielen optimálnu zmluvnú štruktúru a

pripravujeme zmluvnú dokumentáciu,

ale ich tiež zastupujeme pri vyjednávaní zmluvných podmienok a

pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv.