FINANCIE POD KONTROLOU

PREČO SME INÍ?

 

Základom našich služieb je odborná analýza  finančnej situácie našich klientov,

pričom výsledkom sú

individuálne finančné plány

zodpovedajúce konkrétnym potrebám a cieľom klienta. 

 

Kladieme dôraz na bezproblémovú dostupnosť

našich služieb a dôslednú starostlivosť o klienta,

t. z. trvalú starostilivosť o klienta. 

 

 Vyvíjame

 

maximálne úsilie pre naplnenie požiadaviek našich klientov.  

Agendu spracúvame komplexne v súlade s Nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).